Billede-16

Valg af specialisering

 

Hvornår skal jeg vælge specialisering?
Det skal du sidst i første studieår. Hvornår det præcist bliver, varierer fra udbudssted til udbudssted. Du påbegynder specialiseringen efter første modul på andet studieår, og det vil konkret sige, at du begynder på specialiseringen efter et år og syv uger.

Hvordan vælger jeg det rigtige speciale?
Du skal vælge det speciale, som tiltaler dig mest. I løbet af fællesdelen på det første studieår kommer du til at snuse til alle tre specialiseringer, så du kan træffe din beslutning på et godt grundlag. Du kan naturligvis også få vejledning, hvis du er i tvivl om, hvilket speciale du skal vælge. Et begrænset antal pladser gør, at vi ikke nødvendigvis kan love, at du får din førsteprioritet.

Bliver jeg låst af mit valg? 
Nej. Pædagoguddannelsen er en enhedsuddannelse, og fællesdelen giver dig en pædagogisk grundkompetence, som du kan bruge, uanset hvor og hvordan du skal arbejde som pædagog.

På den nuværende uddannelse er der også en form for specialisering, men det afholder ikke pædagoger fra at arbejde inden for andre retninger (specialer), end det de er uddannet indenfor. Tal viser, at adskillige pædagoger hvert år skifter mellem de forskellige retninger – og der er ingen grund til at tro, at mobiliteten bliver anderledes med den nye pædagoguddannelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil have flere specialer?
Du kan kun vælge ét speciale på pædagoguddannelsen, men du har mulighed for at tone uddannelsen i den retning, du vil. Hvis du fx brænder for musik og sang, kan du sammensætte din uddannelse, så du får ekstra kompetencer og viden på det område.

Hvor mange studiepladser er der på de enkelte specialer?
Det besluttes af de enkelte regioner ud fra en vurdering af arbejdsmarkedets behov og mulighed for at stille gode praktikpladser til rådighed. Derfor kan vi endnu ikke sige noget om, hvor mange studiepladser der bliver på de enkelte udbudssteder. Som tommelfingerregel bliver studiepladserne fordelt med cirka 50 procent på Dagtilbudspædagogik, 20 procent på Skole- og fritidspædagogik og 30 procent på Social- og specialpædagogik, men det kan variere fra landsdel til landsdel.

Kan jeg være sikker på at få det speciale, jeg gerne vil have?
Vi går langt for at sikre, at du kan få det speciale, du gerne vil have. Men hvis der er for mange ansøgere til et speciale – og vi ikke kan løse det ved et samarbejde med et andet udbudssted – kan vi ikke love, at alle ansøgere får deres førsteprioritet. Det er endnu uklart, hvordan vi udvælger, hvis der er for mange studerende, men det sker formentlig på baggrund af en prøve og en samtale.

Hænger praktikkerne sammen med specialiseringen?
Ja, de to lange praktikker på uddannelsen er den del af specialiseringen. Det er i tråd med ambitionen om at skabe en pædagoguddannelse, som er tættere knyttet til praksis.

Bliver der tre forskellige titler på eksamensbeviserne – fx Dagtilbudspædagog og Socialpædagog?
Nej, pædagoguddannelsen er en enhedsuddannelse, og uanset hvilket speciale du vælger, bliver du Professionsbachelor som pædagog. Det er kun modulbeskrivelserne på eksamensbeviset, der viser, hvilket speciale du har været på.

Kan jeg skifte speciale, hvis jeg fortryder undervejs?
Det kommer an på, hvornår det er. Hvis det er helt i starten af specialiseringen, kan det formentlig godt arrangeres. Men hvis du er længere henne i specialiseringen, kan du som udgangspunkt ikke skifte, bl.a. fordi det så er meget usikkert, om der kan findes en praktikplads osv.