Billede-30

Social- og specialpædagogik

 

Du skal vælge specialet Social- og specialpædagogik, hvis du gerne vil gøre en forskel for mennesker med særlige udfordringer.

Opgaverne er alsidige og kan spænde lige fra at løse en konflikt mellem beboere på et værested til at skabe gode rammer for, at en psykiatribruger kan få meningsfyldte oplevelser.

Hvad indeholder denne specialisering?
Social- og specialpædagogik retter sig mod pædagogisk arbejde med personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller sociale vanskeligheder. Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper:

  • Børn og unge med særlige behov
  • Mennesker med sociale vanskeligheder
  • Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Hvilke kompetenceområder bliver jeg undervist i?
De fire kompetenceområder under Social- og specialpædagogik er:

  • Mennesker i udsatte positioner, der handler om de tre målgruppers forudsætninger og udviklingsmuligheder samt de relaterede social- og specialpædagogiske lærings-, udviklings- og omsorgsopgaver
  • Identitet og fællesskab, der handler om den enkelte og fællesskabet, herunder relations- og netværksdannelse, social interaktion og inklusion
  • Relation og kommunikation (2. praktikperiode), der retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis
  • Samarbejde og udvikling (3. praktikperiode), der retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne

De to praktikperioder er begge lønnede og på 30 ECTS-point.

Hvor kan jeg få arbejde?
Du kan få arbejde over hele det pædagogiske felt, men du har særligt gode forudsætninger for at arbejde på væresteder, behandlingshjem, botilbud for fysisk og psykisk handicappede, i psykiatrien, i fængsler osv.