Billede-25

Skole- og fritidspædagogik

 

Folkeskolebørn har brug for pædagoger! Både i skoletiden og efter skole. Målet med den nye skolereform er en sammenhængende og varieret skoledag med aktiviteter, der understøtter læring. Samtidig rummer klasserne flere og flere børn med særlige behov, som skal inkluderes i fællesskabet. Det giver et stort behov for pædagoger, som kan bygge bro mellem undervisningen og pædagogikken.

Det er nyt, at pædagoger i endnu højere grad skal indgå i eller selv stå for aktiviteter i skoletiden, men det giver god mening. En af pædagogens styrker er relationsarbejdet, og i skolen kan det blandt andet handle om at studere og organisere, hvad sker der mellem børnene, og hvad der sker mellem børnene og de voksne.

Du skal vælge specialiseringen Skole- og fritidspædagogik, hvis du gerne vil gøre en forskel for større børn og unge i skolen eller efter skolen i SFO, fritidshjem eller klub. Det er en spændende og givende målgruppe at arbejde med, og hver dag er forskellig.

Hvad indeholder denne specialisering?
Skole- og fritidspædagogik retter sig mod pædagogisk arbejde med skolebørn og unge i alderen 6-18 år. Her opnår du viden om børn og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Derudover udvikler du kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen, i inklusionsarbejdet samt i det fritidspædagogiske område.

Hvilke kompetenceområder bliver jeg undervist i?
De fire kompetenceområder under Skole- og fritidspædagogik er:

  • Barndom, Ungdom, didaktik og dannelse, der handler om børn og unges læring, dannelse, fællesskaber og udvikling
  • Identitet og fællesskab, der handler om børn og unges identitetsdannelse, relationer, inklusion og fællesskaber
  • Udviklings- og læringsrum (2. praktik), der retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis
  • Samarbejde og udvikling (3. praktik), der retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver

De to praktikperioder er begge lønnede og på 30 ECTS-point.

Hvor kan jeg få arbejde?
Du kan få arbejde over hele det pædagogiske felt, men du har særligt gode forudsætninger for at arbejde i folkeskolen, på en privatskole, i klubber eller fritidsordninger.