Billede-15

Dagtilbudspædagogik

 

Vil du være med til at skabe et bedre samfund? Til at bryde negativ social arv? Og til at skabe gode rammer for et trygt og stimulerende børneliv?

Så skal du vælge specialet Dagtilbudspædagogik. Det er det største område inden for pædagogikken både i forhold til studiepladser, jobmuligheder og samfundsmæssig betydning.

Hvad indeholder denne specialisering?
Dagtilbudspædagogik retter sig mod pædagogisk arbejde med 0-5-årige børn uanset deres forudsætninger og ressourcer. Her skal du udvikle kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv. Inklusion er et centralt emne i Dagtilbudspædagogik.

Hvilke kompetenceområder bliver jeg undervist i?
De fire kompetenceområder under Dagtilbudspædagogik er:

  • Barndom, kultur og læring, der handler om inddragelsen af kultur, natur og æstetiske udtryksformer i pædagogiske aktiviteter, der understøtter børns udvikling
  • Profession og organisation, der handler om de organisatoriske rammer for professionel pædagogisk praksis, herunder samarbejdet med forældre, frivillige og andre professioner
  • Relation og kommunikation (2. praktikperiode), der retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn
  • Samarbejde og udvikling (3. praktikperiode), der retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis

De to lange praktikperioder er begge lønnede og på 30 ECTS-point.

Hvor kan jeg få arbejde?
Du kan få arbejde over hele det pædagogiske felt, men du har særligt gode forudsætninger for at arbejde i vuggestuer, børnehaver, dagtilbud, integrerede institutioner, naturbørnehaver mv.