Billede-8

Specialiseringer

 

Hvorfor er der indført specialisering?
Der er behov for mere specialiserede pædagoger for at imødekomme arbejdsmarkedets behov. Specialiseringerne kobler i højere grad pædagoguddannelsen med virkeligheden.

Dagtilbudspædagogik, Skole- og fritidspædagogik og Social- og specialpædagogik er velfærdsmæssige nøgleområder, og de bliver ikke mindre vigtige i fremtiden.

Samtidig skal kombinationen af grundfaglighed (fællesdelen) og specialisering sikre, at der stilles krav både til bredden og dybden af de studerendes kompetencer. Målet er at uddannede dygtige og innovative pædagoger, der er klædt på til virkeligheden.

Men det er i og for sig ikke nyt med specialisering på pædagoguddannelsen. Det er der også i den nuværende pædagoguddannelse, men i dag er der tale om en mild fordybelse i et af områderne ”Børn og unge”, ”Mennesker med nedsat funktionsevne” og ”Mennesker med sociale problemer”.

Men fremtidens arbejdsmarked fordrer mere fordybelse, og derfor gør den nye pædagoguddannelse specialiseringerne mere professionelle og praksisrettede – med mulighed for individuelle toninger samtidig. Hvis du fx interesserer dig meget for idræt og bevægelse, kan du tilpasse din uddannelse og din specialisering efter det.

De nye specialiseringer gør på den måde pædagoguddannelsen mere målrettet og fleksibel på én gang.

Hvorfor er det lige de specialiseringer, der er valgt?
Specialiseringerne er udviklet i tæt samarbejde med aftagerne. Det er de tre hovedområder, hvor behovet for dygtige pædagoger i fremtiden vurderes at være størst.

Betyder specialiseringen, at dimittender fra pædagoguddannelsen får tre forskellige titler?
Nej, pædagoguddannelsen er en enhedsuddannelse, og uanset hvilket speciale du vælger, bliver du Professionsbachelor som pædagog. Det er kun modulbeskrivelserne på eksamensbeviset, der viser, hvilket speciale du har været på.