Ny pædagoguddannelse gør op med fordommene

 

Bekendtgørelsen for Danmarks største uddannelse er netop faldet på plads, og dermed er en markant ændret pædagoguddannelse en realitet. De studerende skal fremover vælge ét speciale for at imødekomme fremtidens arbejdsmarked, og uddannelsen binder teori og praksis tættere sammen og leverer svar på tiltale til bl.a. den Rambøll-rapport, der for to år siden kritiserede uddannelsen for at være for teoretisk. Flere prøver undervejs i studiet og klare mål for de studerendes kompetencer skal gøre endegyldigt op med fordommen om, at ”alle kan blive pædagog”.

Efter sommerferien ser pædagoguddannelsen i Danmark markant anderledes ud. Uddannelsen er fortsat én uddannelse, men den deler sig efter det første studieår i tre specialiseringer: Dagtilbudspædagogik, Skole- og fritidspædagogik og Social- og specialpædagogik. Samtidig bliver de studerendes kompetencer i højere grad end tidligere målt og evalueret.

Det er bare to af ændringerne i den omfattende reform af pædagoguddannelsen, som et enigt folketing vedtog i september. Nu er bekendtgørelsen faldet på plads, og dermed ligger det konkrete indhold i uddannelsen fast.

- Vi har i professionshøjskolerne arbejdet på højtryk for at udvikle det konkrete indhold i uddannelsen, og det er sket i tæt samarbejde med de pædagogiske institutioner, der skal ansætte pædagoger. Den nye pædagoguddannelse binder teori og praksis bedre sammen og er derfor i højere grad målrettet arbejdsmarkedets behov. Uddannelsen bliver udfordrende og gør op med fordommen, om at ”alle kan blive pædagog”, fordi det kan de bestemt ikke. Det kræver veludviklede kompetencer og en stærk, udadvendt og kreativ personlighed, siger Ulla Koch, rektor for University College Sjælland og fmd. for Danske Professionshøjskolers ekspertudvalg for den ny pædagoguddannelse.

Et fagligt løft
Ifølge forsker i pædagogik Martin Bayer er der grund til at have store forventninger til fremtidens pædagoger.

- Den nye pædagoguddannelse hæver det faglige niveau. Specialiseringen giver bedre mulighed for fordybelse, end man har haft i uddannelsen i mere end 20 år. Samtidig indføres prøver efter samtlige moduler på uddannelsen, og det bliver tydeligere, hvad der forventes af de studerende. Allerede fra studiestart ved de, hvilke kompetencer de skal besidde, når de er færdiguddannede, siger Martin Bayer, institutleder på Institut for Kultur og Identitet på RUC og en del af en ekspertgruppe, der har bidraget til udviklingen af den nye pædagoguddannelse.

Han henviser til, at de traditionelle pensumlister erstattes af kompetencemål, der viser, hvad de studerende skal kunne i stedet for blot, hvad de skal have læst. Målstyringen indføres for hele uddannelsen, inklusiv praktikforløb og bacheloropgaven.

Pædagoger i folkeskolen
I 2012 kritiserede en stor Rambøll-undersøgelse pædagoguddannelsen for at levere for få praktiske færdigheder og for lidt tværfaglighed. Det laver den nye pædagoguddannelse om på bl.a. med et selvstændigt modul omkring tværprofessionelt arbejde fx mellem pædagoger, lærere, socialrådgivere og sundhedspersonale.

- Den nye pædagoguddannelse er udviklet til at matche den konkrete virkelighed, en pædagog arbejder i til hverdag, og her er samarbejdet på tværs af fag helt naturligt. Det bliver kun vigtigere fremover, hvor pædagoger fx skal udfylde en større rolle i folkeskolen. Med den nye uddannelse kan vi fortsætte med at uddanne dygtige, fleksible og innovative pædagoger, fortæller Ulla Koch.

De nuværende førsteårsstuderende på pædagoguddannelse overgår til den nye studieordning.

Fakta

 • Den nye pædagoguddannelse træder i kraft i sommeren 2014
 • Den varer 3½ år og giver ret til titlen Professionsbachelor som pædagog
 • Uddannelsen består af det første fælles grundfaglige år og seks uger. Derefter vælger de studerende mellem tre specialiseringer:
  • Dagtilbudspædagogik (0-5-årige)
  • Skole- og fritidspædagogik (6-18-årige)
  • Social- og specialpædagogik
 • Specialiseringsdelen er på 2½ år. Herunder er også bacheloropgaven og et tværprofessionelt modul
 • De studerende skal i praktik fire gange i løbet af uddannelsen
 • Med ca. 15.000 studerende er pædagoguddannelsen Danmarks største videregående uddannelse
 • Pædagoguddannelsen udbydes af Danske Professionshøjskoler, som udbyder langt de fleste af de mellemlange, videregående uddannelser i Danmark

Kontaktinformation

Styregruppen:

Formand for Danske Professionshøjskolers ekspertudvalg for den nye pædagoguddannelse og rektor på Professionshøjskolen UC Sjælland

Ulla Winther Koch
Tlf. +45 7248 1050
Mail: uwk@ucsj.dk

Uddannelseschef for Pædagoguddannelserne i VIA University College og formand for Pædagoguddannelsens Ledernetværk

Peter Møller Pedersen
Tlf. +45 8755 3740
Mail: pmp@viauc.dk

Dekan for pædagoguddannelsen i UCC og medlem af Danske Professionshøjskolers ekspertudvalg
Lisbeth Lykke Harsvik
Tlf. +45 4189 7842
Mail: lish@ucc.dk

Del af ekspertgruppen

Institutleder på Institut for Kultur og Identitet på RUC
Martin Bayer
Tlf. +45 2916 6985
Mail: mb@ruc.dk

Danske Professionshøjskoler

For kontakt til relevante cases og kilder, kontakt: kommunikationschef
David Erichsen
Tlf.: +45 3140 9985
Mail: de@uc-dk.dk


Yderligere billeder og info kan hentes her