Billede-20

Tværfaglighed/Internationalisering

 

Hvilke muligheder er der for tværfaglighed under uddannelsen?
Det er der rigtigt gode muligheder for. Faktisk er det en del af fundamentet for den nye uddannelse. På specialiseringsdelen er der et selvstændigt modul med titlen ”Tværprofessionalitet” (navnet kan variere fra udbudssted til udbudssted), som netop skal understøtte samarbejdet mellem pædagoger og lærere i folkeskolen, mellem pædagoger og socialrådgivere, mellem pædagoger og sundhedspersonale og så videre.

Derudover kan du vælge at tage moduler direkte på andre uddannelser fx læreruddannelsen for at få en mere tværfaglig profil.

Hvorfor skal uddannelsen samarbejde med andre professioner?
Tværfaglighed er en naturlig del af en pædagogs arbejdsdag. Offentlige velfærdsydelser er i større og større omfang karakteriseret ved et samarbejde mellem professionelle faggrupper, og pædagoger indgår som en et vigtigt bindeled både i forhold til det sundhedsfaglige, socialfaglige og det administrative område. Det stiller krav om gode samarbejdsevner, viden om andre faggruppers kompetencer, respekt for deres faglighed og forståelse af deres og eget ansvar. Det forsøger vi at matche med den nye pædagoguddannelse.

Hvilke moduler kan man tage et andet sted end på det primære uddannelsessted?
Det kan du principielt med alle moduler, men det er nemmest og mest oplagt ved modulerne på specialiseringsdelen (dvs. fra andet modul på tredje semester). Her er der som nævnt ovenfor et modul, som hedder ”Tværprofessionalitet” (navnet kan variere fra udbudssted til udbudssted), og det kan af gode grunde foregå på mange andre uddannelser end på dit primære uddannelsessted.

Hvilke internationale muligheder har jeg med den nye uddannelse?
Med modulopbygningen får du bedre mulighed for at tage dele af uddannelsen på andre uddannelser – herunder også i udlandet. Du kan fx tage en af dine praktikker i udlandet. Det er der allerede mange pædagogstuderende, der gør, og mulighederne for det er blevet endnu bedre med den nye pædagoguddannelse.

Samtidig giver den nye uddannelse også mere international kolorit på dit primære uddannelsessted. Fremover bliver det nemlig nemmere for internationale studerende at tage et studieophold på et af udbudsstederne i Danmark.