Billede-35

Praktik

 

Hvor mange praktikforløb er der?
Der er fire praktikforløb i den nye pædagoguddannelse. Der er to lange praktikker på seks måneder, som ligger på 3. og 5. semester – og dermed inden for din specialisering.

Derudover er de to korte praktikker, som er placeret på hhv. 2. semester og 7. semester, sidstnævnte i forbindelse med bacheloropgaven.

Får jeg løn eller SU under praktik?
De to lange praktikker er lønnede, mens du under de to korte praktikker er på SU.

Hvordan adskiller praktikken på den nye uddannelse sig fra praktikken på den gamle uddannelse?
Helt overordnet er praktikken blevet styrket med den nye uddannelse. Med den nye pædagoguddannelse bliver der fire praktikker mod tidligere kun tre. De to lange praktikker er underlagt specialiseringen og gør, at du kan komme i dybden med dit valgte område.

Samtidig er der formuleret såkaldte kompetencemål for praktikken, som beskriver, hvad du skal have ud af et praktikforløb. Og der bliver indført en prøve efter hver praktikperiode for at sikre, at udbyttet af praktikken har været godt og relevant. Vi arbejder på at udvikle nye prøveformer, så du skal ikke frygte en decideret eksamen ved det grønne bord efter hver praktikperiode.

Som en del af den nye uddannelse ligger der også en aftale om, at aftagernes praktikvejledere skal klædes bedre på til opgaven. Det skulle gerne give dig som studerende en endnu bedre praktikoplevelse.

Hvor kan jeg komme i praktik henne?
På den første praktik, hvor du snuser til professionen og opbygger pædagogisk grundfaglighed, kan du komme i praktik overalt – lige fra et dagtilbud eller en klub til et psykiatrisk værested. Vi kan dog ikke garantere, at vi kan give dig din førsteprioritet, hvis flere ønsker det samme praktiksted.

De to lange og det korte praktikforløb i forbindelse med bacheloropgaven skal være i forbindelse med din specialisering. Dvs. hvis du har valgt Skole- og fritidspædagogik, skal de tre sidste praktikker foregå en skole, en klub eller lignende.

Kan jeg komme i praktik i udlandet?
Ja, det kan du. Uddannelsen er blevet væsentligt mere fleksibel end tidligere, og det åbner døre for at tage studieophold i udlandet. Fx kan du vælge at tage en af de lange praktikker i udlandet.