Billede-3

Hvorfor pædagog?

 

Hvorfor er det attraktivt at blive pædagog nu?
Fordi du får en uddannelse med større fleksibilitet og flere valgmuligheder end tidligere. Du får mulighed for at specialisere dig inden for tre områder, som ikke bare er interessante og samfundsvigtige. Det er også områder med gode jobmuligheder.

Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med aftagene – dvs. institutioner, botilbud, klubber etc. – og det betyder, at teori og praksis spiller endnu bedre sammen end tidligere. Det giver dig mulighed for at fordybe dig i en virkelig problemstilling med kød på – fx kan du lave dit bachelorprojekt i samarbejde med en pædagogisk institution og dermed være med til at udforske og evt. ændre en virkelig problemstilling. Det er en gevinst for dig, din opgave, institutionen og – hvis vi må blive lidt højtragende – samfundet som helhed.

Pædagoguddannelsen er en del af Danske Professionshøjskoler, hvor der foregår meget forsknings- og udviklingsarbejde. Derfor får du adgang til den nyeste viden og engagerede undervisere med tværfagligt udsyn. Det giver et attraktivt og lærerigt studiemiljø.

Endelig kan du glæde dig over, at du som pædagog bliver ekspert i relationer, og at du træder ind i et kreativt og levende fag, hvor du ikke skal frygte at gro fast på en kontorstol.

Samtidig får du også mulighed for at læse videre på master- og kandidatniveau efter endt uddannelse.

Hvem bliver pædagog?
Uddannelsen henvender sig til en bred målgruppe – både kvinder og mænd, unge og midaldrende, studenter med topkarakterer og naturtalenter uden egentlig ungdomsuddannelse. Men fælles for dem alle er, at de vil arbejde med mennesker og relationer. De vil gøre en forskel og tager ansvar for velfærdssamfundet.