Billede-6

Ændringer ift. den tidligere uddannelse

 

Hvorfor kommer der en ny pædagoguddannelse?
Det skyldes en politisk beslutning om at bringe uddannelsen endnu tættere på praksis, styrke tværfagligheden og skabe mere fleksibilitet i uddannelsen. Målet med den nye pædagoguddannelse er at uddanne dygtige og innovative pædagoger, som er klædt på til fremtiden.

Det indebærer, at pædagogerne i højere grad er specialiserede, så de kan imødekomme arbejdsmarkedets behov.

På trods af den nye mulighed for specialisering er pædagoguddannelsen fortsat en enhedsuddannelse. Dvs. pædagoger uddannet med en bestemt specialisering fx dagtilbudspædagogik, kan også arbejde inden for de to andre specialiseringsområder.

Hvad er ændret i forhold til den gamle pædagoguddannelse?
Der er en række ændringer, men den vigtigste er, at den nye uddannelse deler sig i tre specialiseringer efter første studieår. De studerende skal vælge mellem Dagtilbudspædagogik, Skole/fritidspædagogik og Social- og specialpædagogik. Det giver fordybelse og fagligt fodfæste, men uddannelsen er fortsat en enhedsuddannelse, som giver mulighed for at arbejde inden for alle specialiseringer.

Derudover er studiet blevet modulopbygget. Det giver mulighed for mere tværfaglighed og individuel toning af uddannelsen. Endelig vurderes de studerende nu i forhold til kompetencemål frem for på fagbeskrivelser, læseplaner og pensumlister. Dvs. i stedet for at sige: ”Hvad skal du lære?”, siger vi på pædagoguddannelsen: ”Hvad skal du kunne?”.

Teori og praksis spiller på den måde sammen på den nye uddannelse, og det giver et kvalitetsløft.

Uddannelsen er fortsat 3½ år, og på eksamensbeviset kommer der stadig til at stå Professionsbachelor som pædagog.

Hvilke nye muligheder får jeg med den nye pædagoguddannelse?
Du får på den ene side mere fleksibilitet og på den anden side mere målrettethed pga. specialiseringerne.

Uddannelsen sætter fokus på tværfaglighed, og du kommer til at indgå i dynamiske arbejdsfællesskaber med andre professioner som lærere, socialrådgivere etc.

Derudover giver uddannelsen dig en bedre mulighed for at fordybe dig, og den bringer dig tæt på den konkrete dagligdag som pædagog.

Bliver det nemmere at få arbejde som pædagog med den nye uddannelse?
Der er gode jobmuligheder med en pædagoguddannelse i rygsækken. Målet med den nye pædagoguddannelse er, at den skal være endnu tættere knyttet til praksis og tage højde for aftagernes behov, og derfor har vi en forventning om, at jobmulighederne bliver endnu bedre i fremtiden.

Samtidig er det også muligt at læse videre på master- og kandidatniveau efter endt uddannelse.

Hvad betyder ændringerne for de nuværende studerende?
Studerende, der i foråret 2014 befandt sig på 3.-7. semester, fortsætter på den gamle studieordning, mens studerende, som pr foråret 2014 var på 1. og 2. semester, vil overgå til den nye studieordning i andet halvår af 2014. Det giver selvfølgelig nogle logistiske udfordringer, men vi har meget fokus på, at de nuværende studerende skal opleve overgangen så gnidningsløs som mulig.

Hvornår træder den nye pædagoguddannelse i kraft?
Den nye uddannelse trådte i kraft i sommeren 2014. Et enigt folketing vedtog reformen for den nye pædagoguddannelse i efteråret 2013.