Billede-7

Om uddannelsen

 

Hvornår træder den nye pædagoguddannelse i kraft?
Den nye pædagoguddannelse blev politisk vedtaget i september 2013 med opbakning fra alle Folketingets partier. Selve uddannelsen trådte i kraft i sommeren 2014.

Hvorfor kom der en ny pædagoguddannelse?
Det gjorde der, fordi der er et politisk ønske om at styrke specialiseringen og bygge bedre bro mellem teori og praksis på pædagoguddannelsen. Målet er kort sagt at uddanne dygtige og innovative pædagoger, som er klædt på til fremtiden – og dermed imødekomme arbejdsmarkedets behov. De nye pædagoger skal kunne udøve, udvikle og formidle samfundsopgaver inden for udvikling, læring og omsorg.

Den nye pædagoguddannelse giver de studerende mulighed for at arbejde i dybden med teorier, metoder og cases inden for en selvvalgt specialisering. Men selvom der nu er mulighed for specialisering, er pædagoguddannelsen fortsat en enhedsuddannelse. Dvs. pædagoger uddannet med en bestemt specialisering fx dagtilbudspædagogik kan også arbejde inden for de to andre specialiseringsområder.

Hvad er de vigtigste ændringer i den nye uddannelse?
Den største nyskabelse er, at uddannelsen deler sig i tre specialiseringer efter første studieår. De studerende skal vælge mellem Dagtilbudspædagogik, Skole- og fritidspædagogik og Social- og specialpædagogik og fordybe sig i området. Men uddannelsen er fortsat en enhedsuddannelse, som giver mulighed for at arbejde inden for alle specialiseringer.

Derudover er studiet blevet modulopbygget. Det giver mulighed for mere tværfaglighed og individuel toning af uddannelsen.

Endelig vurderes de studerende nu via kompetencemål frem for fagbeskrivelser, læseplaner og pensumlister. Dvs. i stedet for at sige, ”Hvad skal du lære?”, siger vi på pædagoguddannelsen: ”Hvad skal du kunne?”

Teori og praksis spiller på den måde bedre sammen på den nye uddannelse, og det giver et kvalitetsløft.
Uddannelsen er fortsat 3½ år, og på eksamensbeviset kommer der stadig til at stå Professionsbachelor som pædagog.

Hvad betyder den nye uddannelse for mig som kommende studerende?
Du skal indstille dig på et spændende fuldtidsstudium, hvor vi stiller krav til dig, og hvor du bliver udfordret. Til gengæld møder du en moderne, god og langtidsholdbar uddannelse, der handler om at gøre en forskel for mennesker.

Er uddannelsen ens alle steder?
Den nye pædagoguddannelse giver mere ensartethed og genkendelighed på pædagoguddannelsen, men den bliver ikke fuldstændig identisk alle steder. Tværtimod. Moduler og muligheder varierer fra sted til sted, og du kan tone uddannelsen, som du vil.