FAQ

 

Hvornår træder den nye pædagoguddannelse i kraft?
Den nye pædagoguddannelse trådte i kraft i sommeren 2014.

Hvad er de vigtigste ændringer i den nye uddannelse?
Den største nyskabelse er, at uddannelsen deler sig i tre specialiseringer efter første studieår. De studerende skal vælge mellem Dagtilbudspædagogik, Skole- og fritidspædagogik og Social- og specialpædagogik og fordybe sig i området. Men uddannelsen er fortsat en enhedsuddannelse på 3½ år, som giver mulighed for at arbejde inden for alle specialiseringer.

Studerende vurderes fremover via kompetencemål frem for fagbeskrivelser, læseplaner og pensumlister. Dvs. i stedet for at sige, ”Hvad skal du lære?”, siger vi på pædagoguddannelsen: ”Hvad skal du kunne?”

Hvordan er uddannelsen opbygget?
Den nye pædagoguddannelse er modulopbygget. Hvert modul strækker sig typisk over 6-7 uger.

Modulopbygningen giver en fleksibilitet, som gør det nemmere at vælge moduler på andre udbudssteder, på andre uddannelser – fx læreruddannelsen eller universitetet – og tage forløb i udlandet. På den måde skaber modulerne rammerne for mere tværfaglighed og internationalisering på pædagoguddannelsen.

Afsluttes alle moduler med en eksamen?
Alle moduler – inklusive praktikmodulerne – afsluttes med en prøve for at sikre, at du har fået det rigtige udbytte af modulet. Men de færreste prøver er eksaminer i traditionel forstand. Vi arbejder på at udvikle nye prøveformer, som er effektive og meningsfyldte for både studerende og uddannelsen.

Er uddannelsen ens alle steder?
Den nye uddannelse giver mere ensartethed og genkendelighed på pædagoguddannelsen, men den bliver ikke identisk fra udbudssted til udbudssted. Tværtimod. Moduler og muligheder varierer fra sted til sted, og du kan tone uddannelsen, som du vil.

Bliver det nemmere at få arbejde som pædagog med den nye uddannelse?
Der er gode jobmuligheder med en pædagoguddannelse i rygsækken. Målet med den nye pædagoguddannelse er, at den skal være endnu tættere knyttet til praksis og tage højde for aftagernes behov, og derfor har vi en forventning om, at jobmulighederne bliver endnu bedre i fremtiden.

Samtidig er det også muligt at læse videre på master- og kandidatniveau efter endt uddannelse.

Hvad betyder ændringerne for de nuværende studerende?
Studerende, som i foråret 2014 gik på 3.-7. semester, fortsætter på den gamle studieordning, mens studerende, som i foråret 2014 gik på 1. og 2. semester, overgår til den nye studieordning i andet halvår af 2014. Det giver selvfølgelig nogle logistiske udfordringer, men vi har meget fokus på, at de nuværende studerende skal opleve overgangen så gnidningsløs som mulig.

Hvor kan jeg komme i praktik henne?
På den første praktik, hvor du snuser til professionen og opbygger pædagogisk grundfaglighed, kan du komme i praktik overalt – lige fra et dagtilbud eller en klub til et psykiatrisk værested.

De to lange og det korte praktikforløb i forbindelse med bacheloropgaven skal være i forbindelse med din specialisering. Dvs. hvis du har valgt Skole- og fritidspædagogik, skal de tre sidste praktikker foregå en skole, en klub eller lignende.

Får jeg løn eller SU under praktik?
De to lange praktikker er lønnede, mens du under de to korte praktikker er på SU.

Hvornår skal jeg vælge specialisering?
Det skal du sidst i første studieår. Hvornår det præcist bliver, varierer fra udbudssted til udbudssted. Du påbegynder specialiseringen efter første modul på andet studieår, og det vil konkret sige, at du begynder på specialiseringen efter et år og syv uger.

Betyder specialiseringen, at dimittender fra pædagoguddannelsen får tre forskellige titler?
Nej, pædagoguddannelsen er en enhedsuddannelse, og uanset hvilket speciale du vælger, bliver du Professionsbachelor som pædagog. Det er kun modulbeskrivelserne på eksamensbeviset, der viser, hvilket speciale du har været på.

Hvordan søger jeg ind på den nye pædagoguddannelse?
Du skal søge via optagelse.dk (Den Koordinerede Tilmelding)

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts 2015 kl. 12.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli 2015 kl. 12.