Aftagerne

 

Hvad betyder den nye uddannelse for vores mulighed for at finde gode studerende til praktikforløb?
Målet er, at det skal være nemmere at matche de studerende med relevante praktikforløb – til gavn for både studerende og aftagere. Specialiseringen gør de studerende mere målrettede og giver dem en bedre ballast til at observere og reflektere over praktikforløbet, samtidig med at de bidrager i det daglige arbejde.

Forhåbentligt kommer aftagerne til at oplevede motiverede og dygtige studerende, fordi de selv har valgt specialiseringen og har haft mulighed for at give den en individuel toning derudover.

Praktikforløbene skal fremover afsluttes med prøver. Hvordan skal de foregå?
Alle moduler – inklusive praktikmodulerne – afsluttes med en prøve for at sikre, at de studerende har fået det rigtige udbytte af modulet. Prøverne i forbindelse med praktikforløbene er ikke eksaminer i traditionel forstand. Vi arbejder på at udvikle nye prøveformer, som er effektive og meningsfyldte for både studerende, uddannelsen og aftagere.

Er praktikkerne lønnede eller på SU?
De to lange praktikker i specialiseringsdelen er lønnede. De to korte praktikker på hhv. første og sidste semester er SU-bårede.